Συνέντευξη του Μoshe Feldenkrais για την εγκεφαλική παράλυση

 

O δρ. Moshe Feldenkrais μιλάει για την εφαρμογή της μεθόδου του σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και παρουσιάζει την περίπτωση του τετράχρονου Τζόναθαν.

Όπως εξηγεί, ένα υγιές παιδί επαναλαμβάνει μια κίνηση πολλές φορές με τον ίδιο ή παραπλήσιο τρόπο. Κάθε φορά παραλλάσσει ελαφρώς την κίνηση, παρατηρώντας ποια στοιχεία την κάνουν πιο αποτελεσματική. Τα στοιχεία αυτά τα κρατάει κι έτσι η κίνηση αυτή εξελίσσεται, βελτιώνεται και εντάσσεται στο κινητικό του ρεπερτόριο.

Τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, λόγω σπαστικότητας,  δεν έχουν την δυνατότητα να αναπαράγουν την ίδια κίνηση δύο φορές γι αυτό δεν μπορούν να μάθουν. Ο δρ. Feldenkrais δημιουργεί ένα περιβάλλον μάθησης βοηθώντας το παιδί να επαναλάβει την ίδια κίνηση πολλές φορές μέχρι που να μπορεί να την κάνει από μόνο του. Η όλη διαδικασία είναι ήπια και ευχάριστη για το παιδί.

 

 

on 06 Μαΐου 2017