Κίνηση, μάθηση και πλαστικότητα του εγκεφάλου

"Η κίνηση είναι η γλώσσα του μυαλού"
"Η γνωστική λειτουργία ξεκινάει και αναπτύσσεται ταυτόχρονα με την οργάνωση και την εξέλιξη της κίνησης"

Η Ανάτ Μπανιέλ είναι ψυχοθεραπεύτρια και υπήρξε μαθήτρια και βοηθός του Moshe Feldenkrais. Στην παρακάτω συνέντευξη αν και το θέμα είναι ο αυτισμός, αναφέρεται σε πολλές από τις αρχές της μεθόδου, στην πλαστικότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου και πώς αυτή ενεργοποιείται μέσω της κίνησης.

Η κίνηση είναι τρόφή για τον εγκέφαλο, κάθε εγκέφαλο, είτε είναι υγιής είτε αυτιστικός είτε με εγκεφαλική παράλυση είτε με οποιαδήποτε άλλη διάγνωση.

 

 

on 19 Ιανουαρίου 2017