Μελέτες για την μέθοδο Feldenkrais

Υπάρχει μια αυξανόμενη ερευνητική υποστήριξη της αποτελεσματικότητας της μεθόδου Feldenkrais. Οι επόμενες περιληπτικές αναφορές αντιπροσωπεύουν ένα δείγμα των ερευνών που έχουν διεξαχθεί.

Χρόνιος πόνος
Ασθενείς με χρόνιο πόνο συμμετείχαν σε ομαδικά μαθήματα* διάρκειας έξι εβδομάδων. Στα αποτελέσματα περιλαμβάνεται σημαντική αύξηση της κινητικότητας συνοδευόμενη από σημαντική μείωση του πόνου αμέσως μετά τα μαθήματα και σε επανεκτίμηση μετά από έναν χρόνο. Οι ασθενείς επίσης ανέφεραν λιγότερη κατάθλιψη και άγχος και αυξημένη ικανότητα να χαλαρώνουν.

*Τα ομαδικά μαθήματα ονομάζονται Awareness Through Movement (συνειδητοποίηση μέσω της κίνησης)

Dearman, D. and Shafarman, S. The Feldenkrais Method in the Treatment Awareness Through Movement of Chronic Pain: A Study of Efficacy and Cost Effectiveness. American Journal of Pain Management, 1999; 9:22-27.
Phipps, A. and Lopez, Ron. A functional Outcome Study on the Use of Movement Re-Education in Chronic Pain Management. Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Physical Therapy, Forest Grove, Oregon. May, 1997.


Εγκεφαλικά
Ασθενείς μετά από εγκεφαλικό, με χρόνια νευρολογικά προβλήματα αξιολογήθηκαν

πριν και μετά από πρόγραμμα έξι εβδομάδων, με βάση την κλίμακα ισορροπίας Berg , έχοντας μέση βελτίωση 11%. Επίσης βελτιώθηκαν κατά μέσο όρο 55,2% με βάση τον δυναμικό δείκτη βάδισης (Dynamic Gait Index) και 35% σύμφωνα με την κλίμακα Stroke Impact. Τα ευρήματα δείχνουν ότι τα οφέλη στην λειτουργική κινητικότητα είναι εφικτά σε άτομα με εγκεφαλικό χρησιμοποιώντας την μέθοδο Feldenkrais.

 

Effects of Feldenkrais Awareness Through Movement on Balance in Adults With Chronic Neurological Deficits Following Stroke: A Preliminary Study Glenna Batson, PT, MA.

Ισορροπία
Μελέτη σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας έδειξε βελτίωση με βάση την κλίμακα ισορροπίας Berg καθώς και βελτίωση στην ταχύτητα βάδισης, στον χρόνο κίνησης και ταχύτερη διόρθωση της ισορροπίας. Επίσης οι συμμετέχουσες ανέφεραν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σταθερότητα.


Hall, S.E., Criddle, A., Ring, A., Bladen, C., Tapper, J., Yin, R., Cosgrove, A., Hu, Yu-Li. Study of the effects of various forms of exercise on balance in older women. Unpublished Manuscript Healthway Starter Grant, File #7672, Dept of Rehabilitation, Sir Charles Gardner Hospital, Nedlands, Western Australia, 1999.


Τραυματισμοί
Τα ομαδικά και ατομικά μαθήματα Feldenkrais* έχει αποδειχτεί ότι βοηθούν τους ασθενείς να αποφύγουν την ανάπτυξη προστατευτικών, ακατάλληλων συνηθειών μετά από τραυματισμό. Με άλλα λόγια, τα μαθήματα Feldenkrais μπορούν να είναι καθοριστικής σημασίας στο να βοηθήσουν τους ασθενείς να σχηματίσουν ωφέλιμα και προσαρμοστικά μοτίβα στη διάρκεια της ανάρρωσής τους χρησιμοποιώντας την κίνηση όλου του σώματος σε αυτή την διαδικασία.


Chinn, J., Trujillo, D., Kegerreis, S., Worrell, T. Effect of a Feldenkrais Intervention on Symptomatic Subjects Performing a Functional Reach. Isokinetics and Exercise Science. 1994, 4(4): 131-136.


Ινομυαλγία
Ασθενείς με ινομυαλγία μπορούσαν να κινηθούν ευκολότερα, πιο αποτελεσματικά και με λιγότερη προσπάθεια αφού είχαν μάθει πώς να διοργανώνουν την βιομηχανική της κίνησής τους στη διάρκεια 15 εβδομάδων με συνεδρίες Feldenkrais. Αμέσως μετά και έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, αναφέρθηκε βελτίωση στην ισορροπία, την στάση του σώματος και τον βηματισμό. Επίσης αναφέρθηκε ελάττωση του πόνου, περισσότερος ύπνος και ελάττωση της κόπωσης.


Dean, J. R., Yuen, S. A. & Barrows, SA. "Effects of a Feldenkrais Awareness Through Movement Sequence on Fibromyalgia Patients".
Kendall, S. A. Ekselius, L. Gerdle, B., Soren, B., Bengtsson, A. Feldenkrais intervention in fibromyalgia patients: a pilot study. J. Musculoskeletal Pain. 9(4):25-35, 2001.

Πολλαπλή σκλήρυνση
Σε μια μελέτη, η σταθερότητα και η άνεση στις καθημερινές κινήσεις, η αυτοεκτίμηση και η συνολική ποιότητα ζωής βελτιώθηκαν σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση οι οποίοι χρησιμοποίησαν  την μέθοδο Feldenkrais και συμμετείχαν σε ομαδικά μαθήματα.

Σε άλλη μελέτη, ομάδα ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση συμμετείχε σε ομαδικά μαθήματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική βελτίωση στα αποτελέσματα του τεστ CTSIB και βελτίωσαν την ισορροπία και την αυτοπεποίθηση συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Υπήρξε αξιοσημείωτη βελτίωση σε όλες τις άλλες μετρήσεις συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Αποτέλεσμα: Αυτός ο τρόπος κινητικής μάθησης μπορεί να είναι αποτελεσματικός στην βελτίωση ποικίλων σωματικών και ψυχολογικών παραμέτρων που σχετίζονται με την ισορροπία και τον έλεγχο της στάσης του σώματος σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση.

Bost, H., Burges, S., Russell, R., Ruttinger, H. and Schlafke, U. Feldstudie zur wiiksamkeit der Feldenkrais-Method bei MS - Betroffenen. Deutche Multiple Sklerose Gesellschaft. Saarbrucken, German, 1994.
Stephens, J., DuShuttle, D., Hatcher, C., Shmunes, J., Slaninka, C. Use of Awareness Through Movement improves balance and balance confidence in people with multiple sclerosis: a randomized controlled study. Neurology Report 25(2):39-49, 2001.

Οσφυαλγία
Μετά από τέσσερεις συνεδρίες, το 76% των συμμετεχόντων με οσφυϊκό πόνο βελτιώθηκε και γύρισε στις φυσιολογικές δραστηριότητες. Όλοι είχαν δοκιμάσει ποικιλία θεραπειών χωρίς επιτυχία και όλοι ένιωθαν δυσφορία, περιορισμό και ακαμψία πριν από αυτές τις συνεδρίες.


Lake, Bernard. Photoanalysis of Standing Posture in Controls and Low Back Pain: Effects of Kinesthetic Processing (Feldenkrais Method) in Posture and Gait: Control Mechanisms VII. eds. M Woollocott and F Horak, U of Oregon Press, 1992, pp 400- 403.

Πόνος στον αυχένα και τους ώμους

Τριάντα εργαζόμενες πήραν μέρος σε μελέτη για τον πόνο στον αυχένα και τους ώμους, συμμετέχοντας σε ομαδικά μαθήματα Feldenrkais διάρκειας έξι εβδομάδων. Τα αποτελέσματα περιλάμβαναν αυξημένο εύρος κίνησης στην κάμψη του αυχένα, σημαντικές θετικές αλλαγές στους δείκτες αυχένα-ώμων και μείωση σε παράπονα για τον αυχένα και τους ώμους.

Lundblad, I., Elert, J., Gerdle, B. Randomized controlled trial of physiotherapy and Feldenkrais interventions in female workers with neck-shoulder complaints. J. Occupat Rehab 9(3): 179-94, 1999.
Ruth, S., Kegerreis, S. Facilitating Cervical Flexion Using a Feldenkrais Method Awareness Through Movement. J Sports Phys Ther.16(1): 25-29, 1992.


Αρθρίτιδα
Περίπτωση ατόμου με ρευματοειδή αρθρίτιδα συμμετείχε σε αρκετά ομαδικά μαθήματα Feldenkrais (Awareness Through Movemet). Αποτέλεσμα, ο ασθενής έμαθε να σηκώνεται από την καρέκλα χωρίς βοήθεια από τα άνω άκρα, και να χρησιμοποιεί λιγότερη κινητική ενέργεια. Η ταχύτητα βάδισης αυξήθηκε και είχε 30% μείωση στην ένταση του πόνου.
Συμπέρασμα: τα μαθήματα βελτιώνουν τις λειτουργικές κινήσεις παρά την μακροχρόνια αναπηρία.
Εικοσιένα άτομα με ρευματοειδή αρθρίτιδα εξετάστηκαν μετά από μια σειρά ομαδικών μαθημάτων (Awareness Through Movement). Τα αποτελέσματα: σημαντική αλλαγή στην μυϊκή δραστηριότητα και την αντίληψη της καταβαλλόμενης προσπάθειας (χρησιμοποιώντας ηλεκτρομυογράφημα κατά την κάμψη του κορμού.) Δύο χρόνια μετά, μεγάλο ποσοστό των ατόμων είχε αυξημένη λειτουργία, εξακολουθούσαν να διατηρούν υψηλότερα επίπεδα λειτουργίας, εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν τις ικανότητες που έμαθαν και ένιωθαν ότι τα μαθήματα Feldenkrais τους βοήθησαν με στο πρόβλημα του πόνου.


Narula, M., Jackson, O., Kulig, K. The Effects of Six Week of Feldenkrais Method on Selected Functional Parameters in a Subject with Rheumatoid Arthritis. Physical Therapy 72: (suppl.) S86,1992.
Narula, M. Effect of Six Weeks of Awareness Through Movement Lessons on Selected Functional Movements Parameters in Individuals with Rheumatoid Arthritis (A Pilot Study Using Single Subject Case Study Design). Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Masters of Science in Exercise Science, Oakland University, Rochester, MI: 1993.


Πάρκινσον
Αυτή η μελέτη δείχνει ότι οι αναπηρίες που προκαλεί το Πάρκινσον μπορούν να απαλυνθούν με την έγκαιρη παρέμβαση του Feldenkrais καθώς υπάρχουν οφέλη από την μυοσκελετική ευλυγισία, την ευθυγράμμιση και την λειτουργική κίνηση. Η έγκαιρη παρέμβαση είναι σημαντική και μπορεί να καθυστερήσει την ανάγκη φαρμακευτικής παρέμβασης, η οποία, λόγω μακροχρόνιας χρήσης, σχετίζεται με την πιθανότητα ανεπιθύμητων τοξικών παρενεργειών. Η μελέτη δείχνει βελτίωση στην ισορροπία, τον βηματισμό και την λειτουργική κίνηση σε ένα άτομο που ακόμα δεν έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή για την ασθένεια. Μια δεύτερη περίπτωση δείχνει βελτίωση στην ισορροπία τον βηματισμό και την λειτουργική κίνηση σε ένα άτομο που έπαιρνε ήδη φαρμακευτική αγωγή. Αυτές οι περιπτώσεις δείχνουν τις δραματικές βελτιώσεις που μπορεί να επιφέρει το Feldenkrais σε ασθενείς με Πάρκινσον.


Shenkman, M., Donovan, J., Tsubota, J., Kluss, M., Stebbins, P., Butler, R. Management of Individuals with Parkinson's Disease: Rationale and Case Studies. Physical Therapy 69: 944-955, 1989.
Wendell, L. L. Some effects of the Feldenkrais Method on Parkinson's symptoms and function. Unpublished case study by L. L. Wendell client and Marilyn Johnson, Feldenkrais Practitioner. June 2000.

Άγχος, κατάθλιψη και ψυχική διάθεση
Πρώιμη έρευνα δείχνει ότι η συμμετοχή σε ένα μόνο ομαδικό μάθημα Feldenkrais μπορεί να μειώσει τα επίπεδα άγχους, με αυξημένα αποτελέσματα μετά από έξι με οκτώ μαθήματα. Μια μελέτη με 147 γυναίκες από γενικά προγράμματα σπουδών και δασκάλες φυσικής αγωγής που γράφτηκαν σε ένα ετήσιο πρόγραμμα ανάπτυξης σε κολέγιο φυσικής αγωγής, αποκάλυψε βελτιωμένη ψυχική διάθεση μετά από μαθήματα Feldenkrais. Τα μαθήματα Feldenkrais φαίνεται ότι απαλύνουν την κατάθλιψη και το άγχος και βελτιώνουν την αυτοεκτίμηση


Kerr, G. A., Kotynia, F., Kolt, G. Feldenkrais Awareness Through Movement and state anxiety. J Bodywork Mov Ther 2002;6(2):102-107.
Kolt, G. S., McConville, J.C. The effects of Feldenkrais Awareness Through Movement program on state anxiety. J Bodywork Mov Ther 2000;4(3):216-220.
Netz, Y., Lidor, R. Mood Alterations in mindful versus aerobic exercise modes. J Psychol 2003;137(5):405-419.


Κίνηση ηλικιωμένων
Ομάδα 31 γηραιότερων ενηλίκων μελετήθηκε μαζί με μια ομάδα ελέγχου. Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα κατάστασης της υγείας SF-36 για να εκτιμηθεί η υγεία και η ποιότητα ζωής. Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση βίντεο για να συλλεχθούν στοιχεία για την βάδιση και για την μετάβαση από το πάτωμα στην όρθια στάση. Ο συντονισμός της μετάβασης βελτιώθηκε σημαντικά στην ομάδα του Feldenkrais. Οι επιδόσεις στην ζωτικότητα και την πνευματική υγεία επίσης βελτιώθηκαν σημαντικά σε αυτή την ομάδα. Η μέθοδος Feldenkrais αποδείχτηκε ότι είναι αποτελεσματική στην βελτίωση του συντονισμού, της κινητικότητας, της οικονομίας στην κίνηση και την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων.


James Stephens, Christopher Pendergast, Beth Ann Roller, Robert Scott Weiskittel. Learning to Improve Mobility and Quality of Life in a Well Elderly Population: The Benefits of Awareness Through Movement. IFF Academy Feldenkrais Research Journal.


Διατροφικές διαταραχές
Προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι σε ασθενείς με διατροφικές διαταραχές, τα ομαδικά μαθήματα (Awareness Trough Movement)  βελτίωσαν την αυτοπεποίθηση και την ικανοποίηση για τις προβληματικές ζώνες στο σώμα τους. Οι ασθενείς βίωσαν αυξημένο αίσθημα ικανοποίησης σχετικά με την υγεία τους, συνοδευόμενο από μείωση του αισθήματος ανικανότητας.


Laumer, U., Bauer, M., Fichter, M., Milz, H. (in German. Title translation: Therapeutic effects of the Feldenkrais Method Awareness Through Movement in Patients with Eating Disorders). Psychother. Psychosom Med Psychol 1997, May; 47(5):170-80.


Ευλυγισία
Μελέτες αναγνώρισαν αυξημένη ευλυγισία μέσω των ομαδικών μαθημάτων (Awareness Through Movement). Σε μια μελέτη για την κάμψη του αυχένα σε φυσιολογικά άτομα, υπήρξε σημαντική αύξηση στον βαθμό κάμψης μετά από ένα μάθημα μιας ώρας, καθώς και σημαντικά θετικές αλλαγές της μυικής δραστηριότητας στον κορμό.


Ruth, S., Kegerreis, S. Facilitating Cervical Flexion Using Feldenkrais Method: Awareness Through Movement. JOSPT Vol 16 No 1: July 1992.
Brown, E., Kegerreis. Electromyographic Activity of Trunk Musculature During a Feldenkrais Awareness Through Movement Lesson. Isokinetics and Exercise Science Vol 1 No 4, 1991.

Πηγή: https://www.achievingexcellence.com/feldenkrais-research/

on 17 Οκτωβρίου 2017